yal

yal
1.
is.
1. Atın (və bəzi heyvanların) boynunun üst hissəsində bitən uzun tüklər. Əli ilə atın üzünü, gözünü, yalını, sağrısını tumarladı. «Koroğlu». Bəy ata yaxınlaşdı, əli ilə onun yalını tumarladı, qayışlarını yoxladı, səliqəsiz görünən tapqırını düzəltdi. M. Hüs..
2. məc. dan. zar. Saç, saqqal mənasında. <Cənnətəli ağa:> İki dəfə <həna> qoydurmuşam, saqqalım genə hələ kürən ağ yaldı. N. V.. Gündə həna bağlagilan yalına; Açma gözün, baxma bir öz halına. Ə. Q.. Yalı ağarmaq dan. zar. – qocalmaq. Həştada yetmişdir sinnü salımız; Bu dövlətdə ağarmışdır yalımız. Q. Z.. Deyilik naşı, bu işdə, ağarıbdır yalımız. M. Ə. S.. Yalın ağarmış, yox ağızda dişin. Ə. N..
2.
is. Hündür bir yerin təpəsi; dikdir, yoxuşun başı. Yol ötdüm, çıxdım yala; Nahaqdan düşdüm qala; Əyil üzündən öpüm; Candan çıxsın dərd-bəla. (Bayatı). Səfiqulular kəndinin qabağındakı hündür yal ilə Şehli kəndinə gedən yol görünürdü. S. R.. Dərəni keçib düşmənin müdafiədə durduğu yala qalxmağa başlarkən birinci güllə atıldı. Ə. Ə..
3.
is. İtə verilən horra halında yemək. İt yalı. – Hər kəs öz itini alaçığa çəkib qabağına yal tökür. «Qaçaq Nəbi». <Ağakərim xan:> Xeyr a. . . gədə köpəyə yal verməmişdi, o barədə söylənirdim. N. V.. // məc. Çox dadsız, keyfiyyətsiz, duru yemək haqqında.
◊ Yalı artmaq (artıq düşmək) vulq. – varlanmaq, dövlətlənmək mənasında. <Aşıq Vəli:> Qohum-əqrəbasına yalı artanda təşəxxüs edənə lənət! N. V.. Caydaq adam qapını bərk basıb əlavə etdi: – Yalı artıq düşüb! M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • YAL — can mean:*YAL (programming language) ( yet another language ), a computer programming language *Young Australia League *The IATA code for Alert Bay Airport …   Wikipedia

  • yal — m. Chile. Pájaro pequeño conirrostro, con plumaje gris y pico amarillo …   Diccionario de la lengua española

  • YAL-1 — Boeing YAL 1 Airborne Laser Te …   Deutsch Wikipedia

  • yal — fa·yal·ite; ga·yal; ri·yal; sa·yal; ta·yal; …   English syllables

  • əyalət — is. <ər.> 1. tar. Bir valinin idarəsi altında olan ölkə. Həmədan ilə Bağdad, Həmədan ilə İraq, Xarəzm, Rey və Fars əyalətləri arasında şiddətli danışıqlar və alış verişlər gedirdi. M. S. O.. 2. Bəzi dövlətlərdə: ölkənin bölündüyü inzibati… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yal — ► sustantivo masculino Chile ZOOLOGÍA Denominación de diversas aves fringílidas, de pico amarillo y el plumaje gris. (Melanodera.) * * * yal (Chi.; Phrygilus patagonicus y otras especies) m. *Pájaro paseriforme conirrostro de plumaje gris o… …   Enciclopedia Universal

  • əyal — is. <ər.> köhn. 1. Ailə, külfət. <Yusif Sərrac> öz kəsbi ilə özünü və əyalını saxlamağa məşğul oldu. M. F. A.. İndi əgərçi ona zəhmət olar; Qışda əyalı, özü rahət bular. M. Ə. S.. Para nədir? Üzünü gördüyüm bir il yoxdur; Fəqət əyal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • YAL (programming language) — YAL ( Yet Another Language ) is an interpreted programming language designed by Leopold Tötsch by mixing C, Perl, and Python syntax, for testing Parrot AST interface.ee also* Perl * ParrotExternal links* [http://toetsch.at/yal/ YAL] …   Wikipedia

  • Yal Pirəhmadli — Infobox Settlement official name =Yal Pirəhmadli native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Fizuli leader title = leader name = established …   Wikipedia

  • yal-yalman — is. Bəzi heyvanların boynunda olan uzun tüklər; yal. Hacı kürkünün sol çiynini yuxarı atıb, ata yaxınlaşdı. Onun qaşqasını, yal yalmanını tumarladı. Ə. Abasov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”